WOMAN PLUS S L E E P L E S S + I N B A N G K O K

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
WOMAN PLUS เล่ม 84
แปลกแยก : เราล้วนพยายามทำให้ชีวิตดูมีอะไรขึ้นมา เพื่อถมทับความกว้างใหญ่ ไพศาลของพื้นที่ในหัวใจ
ฉบับล่าสุด
Woman Plus เล่ม 95
Preview
0 KEEP
0 LOVES
COMMENT
WOMAN PLUS
S
2081
212
90
Tags

แปลกแยก : เราล้วนพยายามทำให้ชีวิตดูมีอะไรขึ้นมา เพื่อถมทับความกว้างใหญ่ ไพศาลของพื้นที่ในหัวใจ ความรู้สึก อยากมีตัวตน อยากเป็นที่รัก อยากพิชิต โลกอยากเห็นสังคมดีขึ้น เรื่องราวต่างๆ หมุนเวียนเข้ามา ทั้งอารมณ์และประสบการณ์ทำให้คนเรามีรูปแบบชีวิตที่ต่างกัน ฉันเคยมองดูชีวิตของบางคนและนกึ ในใจว่า ฉันมีชวีติ แบบเขาไม่ได้ และมองดูชีวิต ของบางคน และนึก ในใจว่าฉนั ต้องมีชีวิตแบบนนั้ ให้ได้การออกแบบชีวิตนำมาซึ่งการหาวิธีที่จะทำให้จิตใจอยู่กับร่องกับรอยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า เรามีวิธีการใช้ชีวิตอยู่สองอย่างคือ ใช้ชีวิตเหมือนล่องลอยในความฝัน และใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริง.....ครั้งล่าสุดที่เจอแม่ แม่ถามฉันด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่า